Řev DOTeKu

Řev DOTeKu

Iva zaskakující za nepřítomného Maka v roli Tyrše:
„Bratři a sestro, na sračky!“  (správné znění textu pochopitelně zní: „Bratři a sestro, na značky!“)     🙂

                                                                                                                                                                                                                   Čibyl – Sv. Václav:   „Kdo je pro, aby Sabina Kabel, přišel do nebe..?“  🙂                                                   

Čibyl – Sv. Václav:  “ …a má pro tu královskou roli předpoklady?                                                                                   Buben – KH Borovský: „..Je“                                                                                      

Buben – K.H. Borovský: „Kdyby každá z těch sbóóóristek a sólistek vážila metrák…..“

Mak v alternaci  J.V.Radeckého:

„….jistě jste poznali slavný pochod Radetzky marš, který složil na mou počest Johann Straus mladší otec….“

„…proč nejsem v komisi já, největší vojevůdce, který jako jediný kromě Jana Žičky z Trocnova neprohrál jedinou bitvu!“

„…doufám, že sletujete situaci dole!!“

„…Celý život jsem sloužil jako voják ve služkách rakouského trůnu!“

„…Čekat, volno, kouřiť!!“

Buben v roli K.B. Borovského: „….Když jsem se vrátil z Brooklynu a šel v Praze po Příkopech…“

Kay alias Jan Hus: „…Ubránili jsme se celému světlu!!…“

„….A to vám nevadí, že šil se dvěma ženami?…“

Buben alias K.H. Borovský: „…i s tím rizikem, že se budeme muset samostatně čelit…“

„…českých knížek hubitelé lidí?!!!..“

Čenda alias Babička Boženy Němcové: „….a vidíte, z lásky, z lásky se jí nemohlo říct, že Panklová není její macecha…“

Libor alias Vojtěch Šofr: „….na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti zesílením….“