Karel Štícha – Krleš

Karel Štícha – Krleš

Dosavadní role:

 • pomocný učitel Václav Poustka (Dobytí Severního pólu Čechem Karlem Němcem 4. dubna 1909)
 • Jan Ámos Komenský (České nebe aneb Cimrmanův dramatický kšaft)

Funkce v souboru:

 • vedoucí souboru
 • Otec souboru DOTeK. Představitel zejména učitelských rolí. Jeho snahy jako vedoucího souboru o delegování úkolů na ostatní členstvo zpravidla končí tím, že úkol splní sám, přičemž je s tímto postupem sám spokojen (k údivu ostatních). Veškeré názorové neshody mezi členy souboru odhaluje hned v zárodku a nalézá nečekaná elegantní řešení. Důležitá je i jeho další funkce – komunikace s veřejností a úředníky. Poskytuje interview, úvodní proslovy a formuluje veřejná prohlášení za soubor.
 • amatérské herectví
 • úprava scénářů
 • pomocná režie
 • pokladník
 • jednatel
 • rekvizity
 • kostýmy
 • kulisy

členové souboru          další >>